Jeszcze nie tak dawno temu sytuacja na rynku pracy wyglądała w ten sposób, iż najczęściej spotykane były umowy w oparciu o etat i to w państwowych firmach. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiła prywatyzacja wielu spółek i zaczęły na szerszą skalę powstawać firmy prywatne. Rozszerzenie horyzontów biznesowych na zachód poskutkowało